הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

היחסים בין רוסיה ובין המערב / אלכסנר וורת
הדי השבוע / דניאל שר
טיירון גוטרי הבמאי הבריטי/ נ. דונביץ
מיכה יוסף ברדיצ'בסקי / מ. ג
הולך ומוקם מוזיאון בחיפה / דוב שובל
שיחה ראשונה בין ניו-יורק וירושלים / ברוך דינר
ברית-הדואר העולמית / ד. ה. מק-קיי
המועצה לעניני הרדיו / י. מ
הכנסת ספר תורה לעין צורים בהרי חברון / יונה כהן
משוט בעולמנו: בפרוס באזיל / ישעיהו קלינוב
רפי: רפאל רייס בשליחותו ובמותו / ד''ר טיבור טירולד
מצרים על גדות הירקון / י. בן-גבריאל
כדבר אשה אל רעותה
במעגלי תזונה / אשר הירשברג
בשולי התכניות / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
שידורים לבתי-הספר
הסכת והשכל
ספר השבוע: דוד ברגלסון: דמדומים / ג. אלקושי
לחקר ההאזנה במחלקה העברית של שירות השידור בארץ / שמחה גינצברג
תיבת השאלות הטכניות
עם סיום הקורס לכותבי תכניות / לאה פורת
לקראת התוכניות| עמוד הבא