הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

לידת הפרלמנט של העם היהודי: תולדות הקונגרסים הציונים / ד''ר יעקב רוזנטל
הדי השבוע / דניאל שר
דרך חייו של משה ביילינסון / ד. זכאי
טיול השבוע: טו: ג'בל קוטיף; ואדי מוכליך; נבי מוסה / מ. שויד וו.כץ
בינינו לבין עצמנו / אדוין סמואל
מוסיקה ומוסיקאים: מוסיקה חדישה בקול ירושלים / ד''ר פ. גרדנוץ
התזמורת הארצישראלית חוגגת עשור לקיומה / נתן דונביץ
ועידת מכוננת של איגוד העתונאים היהודים בעולם / ד
לקט דברים על הקונגרס הראשון / יונה כהן
לקראת הקונגרס הציוני הכ''ב שיפתח ב 9.12.1946 בבאזל
להגנת הצרכן : לחם שיפון
חוברת במעגלי תזונה / מרדכי זלוטניק
בשולי התכניות / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
שידורי לבתי-הספר
תווים : מעוז צור ישועתי
שיר : ילדים בגבת
ספר השבוע: אנציקלופדיה -ארץ-ישראל מאת ישעיהו פרס / יצחק ספיבק
משהועל משפט דרייפוס ומחברו/ נ. ד
חיילים מספרים
אסיפת המאזינים הצעירים בתל-אביב
תיבת השאלות הטכניות
לקראת התוכניות
100 שורות על ספורט: חג העשור של הנוטרות העברית/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא