הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

רשימות -תצלומים מאיטליה:ליד קשת טיטוס ביל תשעה באב / חיים אהרונוביץ
הדי השבוע
טכס גילוי המצבה להנרייטה סולד
קול ירושלים והתכניות המוסיקליות שלו / אוסטינאטו
דברי האבל של המזכיר הראשי
מלון מלך דוד: מעשה הזוועה של יום ב' השחור (22 ביולי) בירושלים
יומן גיטו וורשה / הלל זיידמן
כך נוסד ''כפר-קיש'' - מושב שתופי של חיילים משוחררים / צבי משה קנר
פקודת ארץ הגליל :עם יסוד כפר קיש / א. כ
תשעה: ב'אב :איכה ישבה בדד העיר רבתי עם, היתה כאלמנה
מלון מלך דוד: אבל וחובה
הסכת והשכל;
תמצית השיחה על ''מקצוע ההוראה והחינוך / מנחם ארנון
משוט בעולמנו: פולין היהודית הצעירה כמו שהיא / ישעיהו קלינוב
ספר השבוע: רשומות / ד''ר גדליה אלקושי
בשולי התכניות / יהושע משולח
בכתלי מוזיאון תל-אביב
100 שורות על ספורט: מכבי תל-אביב -מחזיקי הגביע לכדורגל / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא