הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

יוסף פופר-לינקיאוס / ישראל דוריון
הדי השבוע / דניאל שר
דוד ילין - איש ירושלים / יונה כהן
מנורת החנוכה / מ. נרקיס
חג האורים / יצחק גוש-זהב
מאי חנוכה? / ש. ארנסט
להבות באפר / רייזל קורצ'ק
בינינו לבין עצמנו / ד''ר ישעיהו שפירא
בינינו לבין עצמנו/ אדוין סמואל
מוסיקה ומוסיקאים: הוצאת תוים ארצישראלית / ד''ר פ. גרדנויץ
מוסד ילדים אהבה
במעגלי תזונה: לביבות חנוכה
עציצים ופרחים / ד''ר אלישבע בויקו
בשולי התכניות / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
על עתידות ירחון לנוער
שיר: שיר לנגב
שיר: נר חנוכה
מכתבים למערכת
זכרונות מימי הקונגרס הציוני הראשון בבאזל / ד'ר א. שליט
אנו משדרים מתל-אביב
מר זלוטניק מוסר מרשמיו בב.ב. סי לעובדי קול ירושלים /עדנתי
באמנות ובתיאטרון: דודתו של צ'רלי מאת ב. תומאס בתיאטרון קאמרי / ק. גר
לקראת התכניות
תיבת השאלות הטכניות
100 שורות על ספורט: מרוץ - הלפיד השלישי למכבי / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא