הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

מוסליי מתכונן לחדש את פעולותיו / נורמן מקנזי
הדי השבוע / דניאל שר
ליאון בלום / בריוס גראנט
ד''ר אריה טרטקובר / ד''ר יעקב רוזנטל
יהודים שוכני-מערות בהר-גריאן / מאיר פרנקל
טיול השבוע: ט''ז: דיר שער; ביתזכריה; עין-צורים; נחלין; חוסאן; ביתר / מ. שויד וו. כץ
חיידקי קוך : אויבים-סמויים לישוב / נתן דוביץ
תכניות קול ירושלים בעיני מאזין / ג. פולאק
מאכס פרסלר / אפרים גולשטין
אהרן מארקו רוטמילר:כקומפוזיטור / י. סטוצ'בסקי
בשולי העתונות הספרותית א. ב. יפה
המוסד להשתלמות ליד הסוכנות היהודית
במעגלי תזונה /אשר הירשברג
כ-1000 מכתבים
בשולי התכניות / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
שידורים לבתי הספר
הסכת והשכל
שיר: קן ציפור
ספר השבוע: הפרטיכל של הקונגרס הציוני הראשון בבאזל / שלום שווארץ
עלילת דרייפוס בהבימה /פטר מונק
מכתבים למערכת
לקראת התכניות
תיבת השאלות הטכניות
100 שורות על ספורט: עונת הכדורגל בעצם תקפה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ



| עמוד הבא