הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

חיים וייצמן / ד''ר פ. ו
הדי השבוע / דניאל שר
אישים: ישראל רוקח: בן חמישים / נ. דון
מכתבים מבאזל: הקונגרס בוכה / ד''ר יעקב רוזנטאל
בינינו לבין עצמנו / אדוין סמואל
ביקור באולפני שירות השידור
הפקולטה הרפואית בהוצרה / ד''ר מ. בן-דוד
עברית באוניברסיטאות בריטניה / צבי אריאל
חמש שנות קיום לאיגוד יצרני האופנה בארץ-ישראל / ד''ר א. יוסטיץ
ממי ומד-עם
תוצאות התחרות האופנה
עתיקות רומיות בגרש שבעבר-הירדן
מוסיקה ומוסיקאים / ד''ר פ. גראדנויץ
הזדמנויות שהוחמצו / ד''ר פ. גראדנויץ
אמני ארץ-ישראל בחוץ-לארץ/ ד''ר פ. גראדנויץ
בשולי התכניות / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
שידורים לבתי הספר
תווים: תפילה לגשם
לאם וילד: שיר: סוסי
לקראת התכניות
הכל שואלים על הכל: קובץ חדש
יועץ לעינינ הלשון ע''י שירות השידור
תערוכות בירושלים: א. ה. כאהו ויעקב וכסלר בגלריית יונס, בירושלים / פטר מונק
100 שורות על ספורט: מרוץ-הלפיד השלישי / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא