הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

וויימאר של ארץ-ישראל / ישעיהו קלינוב
בין גלגל לגלגל : סיכום מחדשות השבוע בארץ-ישראל ובעולם היהודי
הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
מוחמד עלי ג'ינאח
פגישה עם טיירון גאתרי / א. ב. יפה
נ''ג נרות נשמה: נשי ויצ''ו מעלות את זכר חברותיהן בקונגרס / ד''ר יעקב רוזנטאל
ויתור / ל. אהרליך-היכלר
כאן ''כסית''! בבית הקפה לאמנים וסופרים בתל-אביב / בן-ציון צאנגן
שלושה מושקטרים
עם חלוקת פרס-ביאליק לשנת תש''ז / סופרנו בתל-אביב
השידורים לבתי הספר בבי. בי. סי / מרדכי זלוטניק
המוסד החנוכי החקלאי במגדיאל
במעגלי תזונה / אשר הירשברג
חולצות סרוגות לשמלות ערב
דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
שידורים לבתי-הספר
הסכת והשכל
שיר: שיר ערש
קול אומר: קרא! שישה מחמישה
ר' אלעזר גולדברג: מיקירי ירושלים / א. הורביץ
תיבת השאלות הטכניות
לקראת התכניות של קול ירושלים
הרביעיה הירושלמית החדשה
ספר השבוע: שאול טשרניחובסקי ליוסף ליכטנבוים / ד''ר חיים בר-דיין
מרכז חדש לתרבות בעיר העברית
גדול חזני דורנו: לייב גלאנץ
100 שורות על ספורט: עשר שנות עבודה ספורטיבית בין הנוטרים / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא