הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

רוסיה משנה את הלך-רוחה / אלכסנדר וורת
בין גלגל לגלגל : סיכום מחדשות השבוע בארץ-ישראל ובעולם היהודי
הדי השבוע סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
ד''ר מ. וולך זקן רפואי ירושלים / ר' ב
טיול השבוע: יז: חרבת תקוע; ואדי כריטון; מערת כריטון; הר הורדוס; בית לחם / מ. שוויד וו. כץ
ערבית מדוברת ברדיו ירושלים / ד''ר אירנה גרבל
כשעל שולחנו של רב ומלומד עומד מיקרופון... / שמעון סאמט
מאה חוברות גזית / ד''ר א. פוירשטיין
כאן חי ומת אחד-העם : רשמי-ביקור בבית אחה''ע בת''א, במלאת 20 שנה למותו/ סופרנו מיוחד
פינחס רוטנברג / יצחק גוש-זהב
בינינו לבין עצמנו / אדוין סמואל
אנו משדרים מתל-אביב: מאולם המוזיאון
מאחורי הקלעים של ''קול ירושלים'': מיכאל בן-חנן
מוסיקה ומוסיקאים: פנים חדשות במוסיקה של העולם / ד''ר פ. גרדנויץ
מכתב למערכת
חיים ומוות בדרך - הזהרו
הרהורים על אופנת ארץ-ישראל ואופנה בכלל / תחיה בת-אורן
כובעים בקונגרס הציוני
בשולי התכניות דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
הסכת והשכל
בינגו
שידורי לבתי-הספר
מכתבים למערכת
לקראת התכניות של קול ירושלים
תיבת השאלות הטכניות
ציורים מאחורי הסורג ב''בצלאל'' / פ. מונק
המסכת להבות באפר / שבתי טבצ'ניק
גנבים בלילה בבאזל / ישעיהו קלינוב
100 שורות על ספורט: מורים חדשים לחינוך גופני מבין חיילים וחיילות משוחררים / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא