הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

לקראת הדיון בשאלת א''י בארגון האומות המאוחדות / ישעיהו קלינוב
בין גלגל לגלגל : סיכום מחדשות השבוע בארץ-ישראל ובעולם היהודי
הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
פ. ברנשטיין וש. ז. שרגאי: חברים חדשים בהנהלת הסוכנות היהודית / יונה כהן
ד''ר הו-צ'י--מין
מן הפוקלור הערבי: רמדאן - ירח הצום
שעה במחיצתו של סומרסט מוהם
גיאורג טמלי / י. א
רשמי סיור במשכנות העוני בירושלים
בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
מאחורי הקלעים של קול ירושלים: שירה בציבור
הראינוע הראשון בארץ-ישראל / י. בן-גבריאל
אנו משדרים מתל-אביב
יובל העשור לתזמורת הפילהרמונית הארץ-ישראלית
תשובות לשאלות מאזינות: במדור ליד הראי / ד''ר שלמה ורבי
שחור לערב
הרהורים על אופנת ארץ-ישראל ואופנה בכלל / סוף הגליון הקודם
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
שידורי לבתי-הספר
על הירחון עתידות / אשר ברש
לאם ולילד: שיר: שקדיה
ספר השבוע: מן היצירה העברית החדשה באמריקה / ש. בס
לקראת התכניות של קול ירושלים
ספר השנה של העתונאים, תש''ז
על בעיות החזנות ברדיו ירושלים / אפרים גולדשטין
תיבת השאלות הטכניות
100 שורות על ספורט: נבחרת הפועל יוצאת לאמריקה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא