הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

בריטניה הגדולה ויחסיה אל ארצות-הברית / א. י. פ. טיילור
בין גלגל לגלגל : סיכום מחדשות השבוע בארץ-ישראל ובעולם היהודי
הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
חתני הפרס על שם הד''ר רופין
וואנסאן אוריול / זאב לאקר
שתי פואמות ממשורר הגיטו בלודז' / בן-ציון צאנגן
נוה-אם: בית המרגוע לאם וליונק מוסדה החדש של קופת-חולים ליד כפר מל''ל / נ. דון
שבעת עמודיה של הוליווד /אמיל לודביג
בינינו לבין עצמנו / אדוין סמואל
מאחורי הקלעים של קול ירושלים: מר פומרוק
מסע הנצחון של הדבוק /ד''ר א. פ
גחלילית: להקה אמנותית של יוצא הצבא
מוסיקה ומוסיקאים: דוד צעיר של מנגני-תזמורת / ד''ר פ. גרדנויץ
בנו בארדי: הקומפוזיטור הארצישראל,
תמונות חטף של מחנה המעפילים של הסוכנות היהודית בקרית שמואל
תשובות לשאלות המאזינות: במדור הליכות בית / מינה מאייר
במעגלי תזונה / אשר הירשברג
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
חבר המשתתפים בשידורים לבתי-הספר
שידוריםלבתי-הספר
תווים זולתנו
לאם ולילד: ט''ו בשבט
לקראת התכניות של קול ירושלים
תיבת השאלות הטכניות
אנו משדרים מתל-אביב : מאולפננו
הפגישה החדשית של משתתפי-הפעולה וכותבי תכניות עם אנשי שרות השידור / ע
ספר השבוע: מסות ורשימות לרחל כצנלסון / אריה ליפשיץ
האיש משה מאת ישראל דוריון / ד''ר נח בראון
100 שורות על ספורט: לבואה של קבוצת מ. ט. ק. / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא