הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

ט''ו בשבט במסורת האומה / ד''ר בנימין קלאר
בין גלגל לגלגל : סיכום מחדשות השבוע בארץ-ישראל ובעולם היהודי
הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
דה-גספרי / זאב לקר
שיחתי האחרונה עם יעקב פישמן, ז''ל / ברוך דינר
אנו משדרים מתל-אביב: מאולם המוזיאון
טיול השבוע: י''ח: נחל קדרון; מר סבא; דיר דוזי; בית-לחם / מ. וו. שוויד כץ
בחגו של אילן / יצחק גוש-זהב
דואים ודאונים רשמים / עודד אברבנאל
אוצרות גנוזים בבית-העקד לעתונות : עורכי הלבנון כתב-העת החולוני הראשון שהופיע בעברית בירושלים
תערוכות שטיינהרדט ב''בצלאל'' ורבקה ריגר בגאלריה יונס / פטר מונק
בינינו לבין עצמנו / קרל סלומון
מאחורי הקלעים של קול ירושלים: הכל בודקין
מוסיקה יהודית בארצות-הברית / אפריים גולדשטין
הודעות לכנרים ולקומפוזיטורים בארץ
חמישה-עשר בשבט - חג הנטיעות
עציצים ופרחים / ד''ר אלישבע בויקו
נוחיות וטעם בבית
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
תווים: במרחב שדות
שידורים לבתי-הספר
ט''ו בשבט בגולת סוריה
לאם ולילד: גנתי
אותלו מאת ויליאם שקספיר / ג. גר
לקראת התכניות של קול ירושלים
על המשבר החדש ביסודות המתימטיקה והלוגיקה / אברהם לוי פרנקל
ספר השבוע: מולדת רשימות וסיפורים לדוד שמעונוביץ / ד''ר גדליה אלקושי
תיבת השאלות הטכניות
טיול ספרותי בלונדון / ד''ר א. פוירשטין
100 שורות על ספורט: מ. ט. ק. כבשה את תל-אביב / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא