הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

ירושלים בקונגרס הציוני הכ''ב / ראובן שרייבמן
בין גלגל לגלגל : סיכום מחדשות השבוע בארץ-ישראל ובעולם היהודי
הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
משה קולודני / ש. ת
אימרה אונגר / נ. דונביץ
ארץ-ישראל במפות עתיקות / מיכאל מקונאשי
גיאורג גרוס / בריוס גראנט
משהו על ביקור חטוף בדגניה
בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
מאחורי הקלעים של קול ירושלים: פינת הנוער
פגישות אנשי המחלקה העברית של שירות השידור עם אנשי התישבות העובדת בעמקי יזרעאל והירדן /עדנתי
הסטודיה שע''י ועדת התרבות מועצת פועלי ירושלים / מ. מילבואר
קוים באופנה - משבצות / תחיה בת-אורן
במעגלי תזונה / אשר הירשברג
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
שנה לאולפן הילדים
אולפננו / רחל לויזון
מקלט רדיו בבית-הספר
לודביג מוס / ק. פרייער
תיבת השאלות הטכניות
לקראת התכניות של קול ירושלים
ספר השבוע: כעלה נדף למילטון שטיינברג / יוסף נדבה
מכתבים למערכת
אנו משדרים מתל-אביב
100 שורות על ספורט: לקראת הקמת המכון לתרבות גופנית / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
שנה להתעמלות-בוקר ברדיו / עמנואל סימון| עמוד הבא