הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

לקראת שלום עולמי / מ. ג
הדי השבוע
פיליפ נואל-בייקר / יוסף נדבה
נפש לפרופ' מ. שור ז''ל / ל. ביין
טיול השבוע: ח. עין כרם - עין חביס - צטאף - צובה - עין-אקבאלה - אבו ע'וש / מ. שויד וו. כץ
הנסיעה לסדום / מ.י. בן-גבריאל
בעולם הטכניקה: הסיכויים להתגוננות בפני פצצת האטום / בנימין כהן
מטבעות מימי מלחמת-הקנאים / ברוך קנל
עריכת דין: שיחה / ד''ר שניאור זלמן חשין
משוט בעולמנו: בין איינשטיין והנאצים / ישעיהו קלינוב
רפוי נכים והכשרתם לעבודה
במעגלי תזונה / אשר הירשברג
תלבושת ספורט
על יהדות באמריקה הלטינית / נתן ביסטריצקי
לקראת תכניותיכם
ביום העליה / יוסף וייץ
ספר השבוע: ספר-אידלסון / שלום שווארץ
התכנית לארץ ישראל
שירים / ליזטה לוי
בשולי התכניות / יהושע משולח
התפתחותו של השירות הרפואי הממשלתי בארץ-ישראל
100 שורות על ספורט: לזכרו של ד''ר הרמן ללבר ז''ל / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא