הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

כשצבאות הברית יעזבו את אוסטריה / ישעיהו קלינוב
בין גלגל לגלגל : סיכום מחדשות השבוע בארץ-ישראל ובעולם היהודי
הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
לדמותה של המשוררת אלזה לסקר-שילר, ז''ל / ג. ק. ג
אישים: עמנואל שינוול
מן הפוקלור הערבי: מחול הדרויחשים / גדעון ויגרט
צברים כובשים הר ונגב / יונה כהן
הקראים בירושלים / מאיר פרנקל
ארץ-ישראל לפני שני ובלות שנים / מ. י. בן-גבריאל
בדרך הערבה לעקבה / מנחם צימן
מאחורי הקלעים של הבימה / מאכס ברוד
מה יפית ארץ הגליל
תשובות לשאלות המאזינות במדור ליד הראי / ד''ר שלמה ורבי
לקראת האביב
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
שידורים לבתי-הספר
ילדים במחתרת
רוח ותורן רם
זוטות מעולם הרדיו / ליקט חיים כהן
לקראת התכניות של קול ירושלים
תיבת השאלות הטכניות
ספר השבוע: רשפים בערבה מאת מרדכי גולדנברג / חיים תורן
ספר השבוע: 1943: שירים לגיטו מאת לי בת-מרים / חיים תורן
ארפד גוט: כיצד חלץ מהנדס תל-אביבי את הצבא הבריטי מן המיצר? / ד''ר א. פוירשטין
100 שורות על ספורט: יד לספורט העברי בגולה/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא