הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

שמחת פורים בחיים ובספרות / ד''ר נחום ווהרמן
בין גלגל לגלגל : סיכום מחדשות השבוע בארץ-ישראל ובעולם היהודי
הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
פגישותי עם מאסאריק / מאכס ברוד
קרלו ספורצה / זאב לקר
אורד צ'ארלס וינגייט: איש עין-חרוד /י. בן-גבריאל
אורד וינגייט / מיכאל פוט
חג הפורים ולקחו / יצחק גוש-זהב
כיצד מתלוצצים הרבנים לפורים / ש. ארנסט
טיול השבוע: י''ט: דיר ג'ריר ; ואדי עוג'ה; עין דוך; יריחו / מ. שוויד וו. כץ
יואל אנגל והמוסיקה היהודית: 1927-1868 / אפרים גולדשטין
סימפוניה עממית
בינינו לבין עצמנו קריאת החדשות ברדיו / אדוין סמואל
מאחורי הקלעים של קול ירושלים
שמחת-פורים של ילדי ישראל
תפירה ומלאכת יד : שיעור א' בגזירה / תחיה בת-אורן
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
שידורים לבתי-הספר
ביקור בכפר הנוער בבן שמן
עברית כתיקונה / ראובן סילמן
לקראת התכניות של קול ירושלים
בשולי תערוכת דוד מלכין בבית החלוצות / א. מאיר
אנטיגונה מאת ז'או אנואי / גניגר
לייב גלאנץ ברדיו ירושלים
תיבת השאלות הטכניות
100 שורות על ספורט: פעילות מוגברת בשדה-הספורט באירופה/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא