הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

הגנרל מארשאל: מה טיבו ומהו לנו? / ישעיהו קלינוב
בין גלגל לגלגל : סיכום מחדשות השבוע בארץ-ישראל ובעולם היהודי
הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
ישראל זנגביל בעינינו / ש. ארנסט
אנו משדרים מתל-אביב
אידוס מרציוס (IDUS MARTIUS) בצ'כוסלובקיה
תכשיטים / ג. ד. מופסן
סשה פרנס: מספר על סיורו באירופה / אפרים גולדשטיין
בינינו לבין עצמינו / אדוין סמואל
ביקור באולפני-קולנוע באנגליה:מכתב מלונדון / יוסף נדבה
הוצאת ''פנגווין'' הרפתקה בשוק ספרים
במעגלי תזונה: מתכונים לשעת חירום / אשר הירשברג
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
הסערה באהל / ש. ז
עברית כתיקונה: מוגש ע''י ראובן סילמן מטעם ועד הלשון
אדיפוס המלך לסופוקלס בהבימה
לקראת התכניות של קול ירושלים: המכשפה באולפני שירות השידור/ צבי בן-מרדכי
תיבת השאלות הטכניות
דרכי עם התיאטרון העברי למנחם גנסין / משה גיל
בדרך הילוכי לדוד ורדי / משה גיל
100 שורות על ספורט: מכבי צכוסלובקיה מחדש את פעולותיו/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ
מדריך המאזין: רשימת התחנות החשובות בעולם| עמוד הבא