הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

בין ירושלים לברלין: כיום! / ישעיהו קלינוב
בין גלגל לגלגל: סיכום מחדשות השבוע בארץ-ישראל ובעולם היהודי
הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
אישים בחדשות השבוע: דוד לילינטאל, יו''ר הועדה לאנרגיה האטומית/ מ.ג
האדמירל לואיס מאונטבטן
בעולם התחתון של ירושלים / מ. בן-גבריאל
מוסיקה ומוסיקאים: קומפוזיטורים ארצישראליים בני הדור הצעיר / ד''ר פ. גראדנוויץ
מצודת הנאצים, שנכבשה על-ידי יהודים עקורים: מביקורי בבית הבראה ל''קצטניקים'' ןלמגיני סטאלינגרד בדאבוס שבשוייץ / ש. סביסלוצקי
הבו לנו ספרות-רדיו עברית ומקורית! / עדנתי
זוטות מעולם הרדיו / ליקט חיים בן-שלמה
המטאטא על גלי-האיתר/ נ. דון
מכתבים למערכת
טיול: ואדי קלט: -דיר מר ג'יריס -יריחו / מ. שויד וו. כץ
במעגלי תזונה / אשר הירשברג
קוים באופנה:ברט לבן / תחיה בת-אורן
חליפת סוודרים לאביב
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
מנהל בתי ה''ס בחיפה ומוריה מביעים את דעתם על השידורים לבתיה''ם
עברית כתיקונה / ראובן סילמן מטעם ועד הלשון
שני ספרי יסוד בהיסטוריוגרפיה שלנו / יצחק ספיבק
קול קורא במדבר / ג. שט
לקראת התכניות של קול ירושלים
תיבת השאלות הטכניות
ציוריה של לאה גרונדינג : בגלרית יונס / פץ מונק
100 שורות על ספורט: האליפות השניה של הפועל להתאבקות/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא