הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

בריטניה הגדולה ואירופה / א. י. פ. טיילור
בין גלגל לגלגל: סיכום מחדשות השבוע בארץ-ישראל ובעולם היהודי
הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
אישים בחדשות הארץ: שניאור המספר: ליובלו הששים / חיים תורן
תעשית האריג בארץ / ב.ב
ירושתו של היטלר : מכתב מצ'כוסלובקיה- מיוחד להגלגל / משה טאובר
מוזיאון תל-אביב מרחיב יריעותיו / נ. דונביץ
בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
מעולם מוסיקה: משהו על תזמורות / קרל סלומון
מלחמת בריטניה בכוחות הטבע נמשכת
תפירה ומלאכת יד /הגב' כפתורי
במעגלי תזונה / אשר הירשברג
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
איתמר בן-אב''י בסידרה עברית כתיקונה / ראובן סילמן
קול ירושלים: מרשמי המאזינים לתסכיתים המוקדשים לבתי הספר /אחד המאזינים
ליד תיבת הראדיו
ריטה פרסיץ
כתבי פרדיננד לסל / חיים תורן
מכתבים למערכת / מאיר דוד
לקראת התכניות של קול ירושלים
תיבת השאלות הטכניות
עם ילדים פליטים בכפר הנוער בסלבינו: רשימת מסע / ר שרייבמן
100 שורות על ספורט: 50 שנה לתרבות-הגוף היהודית/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא