הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

הונגריה מקוממת הריסותיה / אנדור ריוואי
הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
בין גלגל לגלגל: סיכום מחדשות השבוע בארץ-ישראל ובעולם היהודי
אישים בחדשות העולם: ארטורו טוסקניני- בן שמונים / נ. דון
בינינו לבין עצמנו / קרל סלומון
השלישיות עם פסנתר למוצארט / ד''ר פ. גרדנוויץ
כפר הילדים במאיר-שפיה / ע- י
קשרי תרבות בין הונגריה וארץ-ישראל / ד''ר טיבור שער
חתונת הארבה / מ. בן-גבריאל
רשימות התחנות החשובות בעולם
בתחנת הרדיו היהודי בניו יורק / ש. סביסלוצקי
קוים באופנה / תחיה בת-אורן
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / המאזין
חדשות לבני הנעורים / א. קרמר
עונת הקיץ בשידורים לבתיה''ם
ליד תיבת הראדיו / א. טננבוים
לקראת התכניות של קול ירושלים
תיבת השאלות הטכניות
רוח גדולה באה מאת יואל פלגי
סלמנדרה תרגם מכתב-יד ל. ברוך
הצגת מחול-ניב / ג. אריסון
100 שורות על ספורט: במערכות החינוך הגופני באירופה/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ
עברית לעולה באמצעות אידיש: שיעורים בעברית למתחילים / ד''ר שאול ברקלי| עמוד הבא