הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

שני יהודים בבית הלבן / ישעיהו קלינוב
הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
בין גלגל לגלגל: סיכום מחדשות השבוע בארץ-ישראל ובעולם היהודי
אישים : תלמיד מן ה''חדר'' שהיה למנצח תזמורת בניו-יורק : ליאונרד ברנשטיין/ נ.דון
הועידה בדלהי / ש. ה. ברגמן
שירות העתןנות בימי המצב הצבאי / י. בן-נון
עין-גב ''זלבורג'' של המזרח התיכון: קיבוץ מזמין לחגיגות מוסיקאליות בפסח / ד''ר פ. גרדנביץ
שבעים וחמישה שירי ילדים לנחום נרדי / אפרים גולדשטיין
עם המעפילים בקפריסין / שמעון סאמט
בינינו לבין עצמינו / אדוין סמואל
מתפוחו של ניוטון ועד לפצצה האטומית
במעגלי תזונה: מנה ראשונה / אשר הירשברג
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / המאזין
לצאת ספר טורטשינר / ראובן סילמן
שידורים לבתי-הספר
הופעת-יחיד של אמן-המחול פוה נירנסקה
ספרים לילדים ולהורים / ע. אביבן
לקראת התכניות של קול ירושלים
תיבת השאלות הטכניות
בשולי העתונות הספרותית / א. ב. יפה
100 שורות על ספורט: שיא רודף שיא בענף אטלטיקה קלה בארץ/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ
עברית לעולה באמצעות אידיש : רשימת מלים 4, 5 / ד''ר שאול ברקלי| עמוד הבא