הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

ממזרח אור: יאפאן בעבר, בהווה ובעתיד / מ. ג
הדי השבוע / דניאל שר
התחרות קומפוזיטורים מס. 2: תנאים
לואיס פישר / יוסף נדבה
עוללות סביב ג. ב. שאו /
משוט בעולמנו: לחם ומים / ישעיהו קלינוב
בצרה: חוליה חדשה בשלשלת הישובים / צבי משה קנר
עברית לעולה / אהרן רוזנברגר
הפרופיסור היאפאני קסטודז'ה: גר-צדק / ל. ביין
המלט בתורגמו של א. שלונסקי / ג. ק. גר
כך נפרדה חנה-צפורה קונצפולר מו העולם הזה / ש. סאמט
נכר / ל. אהרליך-היכלר
על שפת הים בנהריה
אקואריום בבית / ד''ר אלישבע בויקו
אפנת הילד
במעגלי תזונה / אשר הירשברג
בשולי התכניות / יהושע משולח
עמוד הנוער: שדורי הבוקר לנוער
עמוד הנוער: לתכניות הסכת והשכל
הפעלת הטלוויזיה / ה. בישופ
בנמל חיפה: תחנה לחקר הדייג הימי / ד. שובל
ספר השבוע: במעלה-עקרבים / עזרא מנחם
מכתבו של מועדון רוטרי בירושלים ל ה. מ. הנציב העליון
לקראת התכניות
לקראת התכניות המוסיקליות
100 שורות על ספורט: ספורט במחנה-הנופש בנתניה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא