הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

מסע השלום של וואלאס / י. ב. פריסטלי
הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
בין גלגל לגלגל: סיכום מחדשות השבוע בארץ-ישראל ובעולם היהודי
ד''ר חיים גמזו, מנהלו החדש של המוזיאון התל-אביבי / דון, נ
אוסבלדו אראנה: מיניסטר החוץ של ברזיל / זאב לקר
ציבור הפועלים העבריושירות השידור בארץ/ עדנתי
עונת היובל של התזמורת הפילהרמונית : סיכום הישגיה / ד''ר פץ גרדנוויץ
מפעליו הימיים של הישוב בהתפתחותם: לרגל יום הים / נתן דונביץ
רשימת תחנות הראדיו החשובות בעולם
האחד במאי בארץ-ישראל : רשמים וזכרונות / ראובן שרייבמן
עמוד-השדרה של בריטניה התעשיתית
במעגלי תזונה / אשר הרשברג
תשובות לשאלות מאזינות: סוף מהגליון הקודם)/ ד''ר שלמה ורבי
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי /מאזין
שידורים לבתי-הספר
סדרת תכניות חדשה לנוער
פנת הילד
דבורה ברטונוב רוקדת יציאת מצרים / ג. גר
תולדות היהודים בפולין לד''ר רפאל מאהלר / ד''ר מיכאל הנדל
בוגרי הגמנסיה העברית בירושלים דנים בעניני הרדיו
לקראת התכניות של קול ירושלים
תיבת השאלות הטכניות
100 שורות על ספורט: כינוס עסקני השחיה בארץ / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
עברית לעולה באמצעות אידיש : רשימת מלים 10 ו- 11 / ד''ר שאול ברקלי| עמוד הבא