הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

חג השבועות בהמשך הדורות / נחום וואהרמן
הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
בין גלגל לגלגל: סיכום מחדשות השבוע בארץ-ישראל ובעולם היהודי
אנדרי גרומיקו / זאב לקר
ד''ר פליכס רוזנבליט בן שישים / יעקב בעל-תשובה
סיור עם תזמורת ומנצחה ליאונארד ברנשטיין בעמק ועל שפת-הכנרת / ד''ר פ. גרדנויץ
מעשה יזכור / ל. אהרליך-היכלר
מאחורי הקלעים של תיאטרונינו / נתן דונביץ
ירק לחג השבועות: דברי צחוק ושעשועים מפי העם / ש. ארנסט
החומה השלישית של ירושלים / מ. י. בן-גבריאל
תפקידים של אפיזודות / מ. ברוד
לקראת יסוד פקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית : ג'אמס מקדונלד
ליד הראי: תשובות לשאלות מאזינות / ד''ר שלמה ורבי
חביתיות לחג שבועות
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי /מאזין
קול ירושלים לנוער
שידורים לבתי-הספר
מכתבים למערכת
ציבור הפועלים העברי בארץ ושירות השידור
לקראת התכניות של קול ירושלים
תיבת השאלות הטכניות
שני ציורים למגילת רות/ א. אשהיים
100 שורות על ספורט: אליפות הפועל בכדור-סל ובכדור-עף / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
עברית לעולה באמצעות אידיש : רשימת מלים 12 ו- 13 / ד''ר שאול ברקלי| עמוד הבא