הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

בינינו לבין הצעוניים / ישעיהו קלינוב
הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
בין גלגל לגלגל: סיכום מחדשות השבוע בארץ-ישראל ובעולם היהודי
אור זרוע: שרטוטים לאישיותו של פרופסור שמואל הוגו ברגמן / יעקב רוזנטאל
זה עלול לקרות גם לך!
שידורים יהודיים ברדיו אמריקה / גרשון סוויט
הרדיו והציבור
קודש וחול במקדש-פטרוס ברומא /חיים אהרנביץ
בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
ראיון בצל כנפי המטוס : שיחה עם המנצח אדוארד לינדנברג / נתן דונביץ
יריד-התעשיה בבריטניה
תשובות לשאלות מאזינות / מינה מאיר
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי /מאזין
קול ירושלים לנוער
שידורים לבתי-הספר
כלבלב קטן / צבי הלוי
זוטות מעולם הראדיו
הטרילוגיה שלמה מולכו לא. א. קבק / אריה ליפשיץ
לקראת התכניות של קול ירושלים
מכתבים למערכת
תיבת השאלות הטכניות
יעקובסקי והקולונל: קומדיה של טראגדיה / פ. וורפל
100 שורות על ספורט: מפעל-קיש ב-7-6 ליוני בתל-אביב / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
עברית לעולה באמצעות אידיש : רשימת מלים 14 ו- 15 / ד''ר שאול ברקלי| עמוד הבא