הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

חמישים שנה לדי וולט / ישעיהו קלינוב
הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
בין גלגל לגלגל: סיכום מחדשות השבוע בארץ-ישראל ובעולם היהודי
המלכה מרי
אמיל סנדסטרום / זאב לקר
קציר-חטים בעמק / צבי גרסטנר
סיפור על חיי היהודים באמריקה / ע. אביבן
העתונאים מתכנסים בפראג/ י. בן-נון
די וולט - ליובלו: עתונו של הרצל העתון הראשון של התנוע הציונית / ד''ר משה טאובר
אוסטריה שוחרת העצמאות: רשמי ביקור / יצחק איזנברג
שירים לקול ולפסנתר לשלמה הופמן / אפרים גולדשטיין
השלישיות לפראנץ שוברט / ד''ר פ. גרדנוויץ
הצייר ראובן / ק. ס. וו
בתי הספר לחקלאות על שם כדורי
תערוכות המזון של קרן המסעדות ומחלקת התזונה של הדסה/ א. ה
הכירי כל דג למינהו
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי /מאזין
שידורים לבתי-הספר
עברית כתיקונה /ראובן סילמן
שיר: רוח ותורן רם /שנלמד מפי נעמי צורי
ליד תיבת הרדיו / א. טננבוים
לסרטים דוקומנטאריים מאירה ההצלחה /ר. דאקוסטה
לתערוכות רוס במוזיאון תל-אביב
לקראת התכניות של קול ירושלים
תיבת השאלות הטכניות
מכתבים למערכת
100 שורות על ספורט: ספורט ההוקיי מתכונן לאולימפיאדה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
עברית לעולה באמצעות אידיש : רשימת מלים 16 ו- 17 / ד''ר שאול ברקלי| עמוד הבא