הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

ניו דיל אנגלו-אמריקאי?
הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
בין גלגל לגלגל: סיכום מחדשות השבוע בארץ-ישראל ובעולם היהודי
קורט וייל
ק. סימיץ וד''ר לישיצקי: חברי הועדה לקביעת עובדות / זאב לאקר
ד''ר אהרן בארט / ד''ר א. פוירשטין
טורקיה עיניה למחר / קנט מטיוס
מן הפולקלור הערבי: ביקור אצל הדרוזים / גדעון ויגרט
ביקור בבי.בי.סי. בלונדון: שלטון בלי מצרים על גלי האתר / יוסף נדבה
תעודות של ידידות אחת / שלום בן-חורין
תלבושת חגיגיעת לכפר העברי / חיה אלפרוביץ
בעית הודו תפתר בדרך של חלוקה? הודו על פרשת-דרכים / מ.ג
תשובות לשאלות מאזינות במדור ליד הראי / ד''ר שלמה ורבי
עציצים ופרחים: השקאת עצים
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
ימי רמח''ל / הועד הלאומי לכנסת ישראל מחלקת התרבות
שידורים לבתי-הספר
קול ישראל לנוער
כפתור ופרח: תחרויות הקיץ לנוער במדור עברית כתיקונה / ראובן סילמן
זוטות מעולם הרדיו
דמויות מנצנצות ליעקב פיכמן / חיים תורן
זכרונות מ. גורקי על טולסטוי / חיים תורן
לקראת התכניות של קול ירושלים
תיבת השאלות הטכניות
הצגת בכורה בהבימה:משפחת היינה מחזה מאת סמי גרונימן
100 שורות על ספורט: תחרויות ברכיבה וקפיצה בתל-אביב / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
עברית לעולה באמצעות אידיש : רשימת מלים 18 ו- 19 / ד''ר שאול ברקלי| עמוד הבא