הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

הפגישה הראשונה עם הגרמנים / ישעיהו קלינוב
הדי השבוע: דעת-הקהל בעולם מתוך עתונות וברדיו / דניאל שר
בין גלגל לגלגל: סיכום מחדשות השבוע בארץ-ישראל ובעולם היהודי
פרופ' מ. פקטה: רקטור האוניברסיטה העברית / יעקב בעל-תשובה
פרשת-חייו של ברוניסלאב הוברמן ז''ל / נ. דונביץ
חברי הועדה המיוחדת של ארגון האומות המאוחדות מסיירים בעיר הקודש / סופרנו המיוחד
תבנית-בנינים זעירות / מ. בן-גבריאל
על הנימוסים והמנהגים של הערבים / מנחם קפליוק
ונתתה את הברכה על הר גריזים: הנחת אבן-הפינה לבית ספר שומרוני / ג. ויגרט
אני יריתי במוסוליני
בעית ארץ-ישראל לפני אומות העולם / מ. ג
ליד הראי: כיצד משתזפים? / ד''ר שלמה ורבי
תשובות במדור ליד הראי
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
מעשה בענק וגמד
תכנית כבקשתך
הרדיו והציבור
לקראת התכניות של קול ירושלים
הפרופסור טורטשינר בועדת השופטים על תחרות כפתור ופרח
לקראת הקמה בית חביבה בקיבוץ נרבתה (מענית) / ד. מ
100 שורות על ספורט: בריכות שחיה על הר הכרמל / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
עברית לעולה באמצעות אידיש : רשימת מלים 20 ו- 21 / ד''ר שאול ברקלי| עמוד הבא