הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

חמישים שנה פורוורטס / ישעיהו קלינוב
סקירת שבועית על העתונות בארץ-ישראל / מ. מדזיני
איש שלום: לדמותו של הד''ר י. ל. מגנס במלאות לו שבעים שנה / יעקב בעל-תשובה
הופעתו של הרצל: על חילוף מכתבים בין הרצל והבארון הירש / ג. ק. גרשוני
ביאליק על עצמו
לקראת הכינוס העולמי למדעי היהדות באוניברסיטה העברית / נ. ה. טורטשינר
השלישיות עם פסנתר לביטהובן: לקראת הסידרה ב קול ירושלים / ד''ר פ. גרדנוויץ
בינינו לבין עצמנו /אדוין סמואל
הצלת רכוש יהודי בגולת אירופה
תושבי תל-אביב עורכים קבלת פנים נלהבת לועדת החקירה /מ. ב
עם ועדת או''מ : רשימות חטופות / דניאל שר
הכינוס הארצי לריקודי-עם בדליה / ד''ר א.פוירשטין
במעגלי תזונה /אשר הירשברג
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
לזכר מנהיגים
קול ירושלים לנוער
מהלך התחרות כפתור ופרח
צילומי-רגע בכינוס החגיגי בדליה / נ. דונביץ
הרדיו והציבור
לקראת התכניות של קול ירושלים
תיבת השאלות הטכניות
טכס הפתיחה של משרד דואר חדש בקרית מוצקין
100 שורות על ספורט: מכבי זוכה בגביע-קיש / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
רשימת תחנות הראדיו החשובות בעולם| עמוד הבא