הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

יהדות אנגליה בסימן משבר / ישעיהו קלינוב
סקירת שבועית על עתונות בארץ-ישראל / מ. מדזיני
הקומפוזיטור והמנצח מנואל רוזנטאל: לקראת ביקורו בארץ / נ. דונביץ
כיצד נעשיםחוקר-קדמוניות? / מ. י בן-גבריאל
בריטניה תספוג את הפצצות / מוריס ריצ'ארדסון
אונים : ארמון הילדים ליד כפר-סבא / נ. דון
ביקור בכפר פיקעין
הסיור הגדול של ועדת או''מ / דניאל שר
ושבו בנים לגבולם:אחרוני החיילים הצ'כוסלובקיםחוזרים הביתה
ליד הראי: בריאות ויופי והשפעתם ההדדית / ד''ר שלמה ורבי
לשעות אחה''צ ולערב
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
פרס רופין של חיפה
גדולי ישראל: סדרת תכניות ערוכה בידי בנימין צביאלי
תכנית חגיגית לסיום תחרות כפתור ופרח
בין לעולם לבין מעול /ראובן סילמןם
שליחות של הרב זיכר לפראג / יצחק פריד
לקראת הקונגרס העולמי לאספרנטו
תיבת השאלות הטכניות
מעשה בחייט : לקראת הצגה באוהל / ג. אריסון
ספרים שנתקבלו במערכת
לקראת התכניות של קול ירושלים
100 שורות על ספורט: עם שובו של נבחרת הפועל / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא