הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

ליובל השישים של דוד שמעונוביץ / מ. ג
הדי השבוע
ד''ר יצחק ברייער ז''ל
אייבן גרינברג / יוסף נדבה
ג'מי מאכסטון: האיש שהיה אהוב על כולם / ארנסט ה. האנטר
טיול השבוע: ט. דיר אל-שיך - היער הממשלתי - דיר אל הוה - הרטוב / מ. שויד וו. כץ
ליאונרד ברנשטיין: כוכב חדש בשמי המוסיקה / גרשון סוויט
מוסיקה ומוסיקאים / ד''ר פ. גרדנויץ
הר הכרמל: מרכז למפעלי תרבות ואמנות / דוב שובל
רשימות תצלומים מאיטליה: בדמי הקאטאקומבות / חיים אהרונוביץ
משוט בעולמנו: שיחה בראדיו בבואנוס איירס / ישעיהו קלינוב
ד. ד. ט. : משמיד-החרקים הפלאי שהציל חיי אדם רבים
במעגלי תזונה / אשר הירשברג
הבו לנו אפנה רכה!
בשולי התכניות / יהושע משולח
שידור הבוקר לנוער
לתכניות הסכת והשכל
ספר השבוע: כצל עובר ליהודה האזרחי / אריה ליפשיץ
מחלקת העתיקות בארץ ישראל / ר. וו. המילטון
לקראת התכניות
100 שורות על ספורט: בריכת-השחיה ''גלי גיל'' נפתחה ברמת-גן / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא