הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

על שלושה רומאנים ואחד / ישעיהו קלינוב
סקירת שבועית על עתונות בארץ-ישראל / מ. מדזיני
פרופ ד''ר יוסף קלוזנר / יעקב בעל-תשובה
הרב משה המאירי-אוסטרובסקי ז''ל: שלושים למותו / יצחק נחום לוי
סופרים מגלים סודות מחדר- עבודה / נתן דונביץ
בגרמניה המתפלשת בעפרה: רשמי ביקןר / יצחק איזנברג
האינציקלופדיה העברית הראשונה / צבי משה קנר
הכתרת ווייצמאן ומאגנס בתואר דוקטור לאות כבוד באוניברסיטה העברית / ד''ר משה טאובר
באולם הישיבות של ועדת או''מ / דניאל שר
פתיחת הכינוס העולמי הראשון למדעי היהדות
במעגלי תזונה / אשר הירשברג
כובע מעשה מקלעת קש
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
על ההווי הערבי בארץ / מנחם קפליוק
לאם ולילד
הכל שואלים על הכל
כיסופים לגאולה / יצחק ספיבק
תיבת השאלות הטכניות
לקראת התכניות של קול ירושלים
פינת הילד
ריקודי הגולה של עלזה דובלון / ג. גר
100 שורות על ספורט: הנצחונות של טניסאי עברי בלבנון / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא