הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

הנה הם כולהם, כולם מכובדים / מ. ג
הדי השבוע
דן פינס / י. בן-נון
מוחאמד עלי ג'ינאח / יוסף נדבה
משוט בעולמנו: דרישת שלום מיהודי צ'ילי / ישעיהו קלינוב
שנתיים למותו של ברל כצנלסון ז''ל / שלמה גרודזנסקי
עברית לעולה / אהרן רוזנברגר
מפעלם של אנשי הפלוגה מס' 100 / י. בן-גבריאל
מחלקת העתיקות בארץ ישראל (סוף מן הגליון 5) / ר. וו. המילטון
משהו על אלבניה / ג. בנארי
שבדיה ותושביה / אדוין סמואל
מוסיקה ומוסיקאים / ד''ר פ. גרדנויץ
כרמל פילם / ב. ד
הליכות הבית: כביסה / מינה מאייר
מראות מאפנת התסרוקת
בשולי התכניות / יהושע משולח
לתכניות הסכת והשכל / יהודית ידידיה
ספר השבוע: : כתבי אורי ניסן גנסין / ד''ר גדליה אלקושי
קליטתם וסידורם של חיילים משוחררים (שיחה ב') / א. ה. קאזנס
ה. ג. וולס /מאנצ'סטר גארדיאן
פגישות אנשי שירות השידור עם משתתפיו / א.ג
לקראת התכניות
100 שורות על ספורט: קונגרס ההתאחדות הבינלאומית לכדורגל בלוכסמברג / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא