הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

הלאס והמלוכה: בחירות ביוון או משמעותה של המונארכיה בימינו / מ. ג
הדי השבוע
גיאורג השני / יוסף נדבה
החיים האקדמאיים היהודיים בארצות-הברית / פרופ' אברהם הלוי פרנקל
משוט בעולמנו: כך אירע לו לסטודנט יהודי באוניברסיטה אחת / ישעיהו קלינוב
עברית לעולה / אהרן רוזנברג
דנמארק / אדוין סמואל
שמשון דובנוב - ההיסטוריון היהודי הגדול / ל. ביין
משהו על הילד בארץ / י. בן-גבריאל
נוסף לכל-עשרים גרוש / יצחק ווייט
קומפוזיטורים יהודים וארצישראלים בארצות הברית / ד''ר פ. גרדנויץ
מוסיקאים ארצישראליים / מ. י
כ''ה שנים להתישבות בעמק יזרעאל
במעגלי תזונה / אשר הירשברג
לספורט ולשעשועים
שלשה פרסים מטעם אגוד יצרני האפנה למאזינים
בשולי התכניות / יהושע משולח
הודעה: קורס בעברית לכותבי תכניות
שידורי הבוקר לנוער
הסכת והשכל
הקונגרסים הציוניים / א. בן-חנן
ספר השבוע: ערים ואמהות בישראל מאת לי. ל. הכהן פישמן / ד''ר מיכאל הנדל
סיפור בלא מלים/ א. בראון
תהליך ההלאמה בבריטניה ומהותה / ד''ר פ. קסלר
זכרון לביבליוגראף / ש. ארנסט
לקראת התכניות
לקראת התכניות המוסיקליות
20 שנות קיומו של הפועל פתח-תקוה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא