הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

מה חושבים בבריטניה על רוסיה / לורד בוורידז'
הדי השבוע
סר ג'ון שאו
ג'אוואהארלאל נהרו / יוסף נדבה
טיול השבוע: יא: ודי חרמה; בעל חצור; חרבת כפר ענה; דורה אל קרע / מ. שויד וו. כץ
נחנך נוה-עובדיה: בית מרגוע לסופר הדתי בכפר-עציון / ל. ביין
סליחות / יצחק נחום לוי
רשמים מאמריקה / דן פינס
עברית לעולה/ אהרן רוזנברגר
כיצד ניצל בית-הנכות בצלאל / י. מ. בן-גבריאל
משוט בעולמנו: בחוות הכשרה באורוגווי / ישעיהו קלינוב
סיפור בלא מלים: ארץ הגל- הכנר הנלהב
מוסיקה ומוסיקאים: המוסיקה בסרט / ד''ר פ. גרדנויץ
מפעל הפניצילין הגדול ביותר בעולם
במעגלי תזונה / אשר הירשברג
מאחורי הקלעים
בשולי התכניות / יהושע משולח
לתכניות הסכת והשכל
דליה / יוסף ויץ
ספר השבוע: יעקב פיכמן: שירת ביאליק / משה גיל
זמירות-שבת / צבי סופר
קריין חדש במחלקה: אליהו קרמר
שושנה דמארי / יוסף נדבה
ערבית מדוברת ברדיו ירושלים / ד''ר אירנה גרבל
לקראת התכניות
כתובות עבריות מימי המקרא / פרופ' נ. ה. טורטשינר
100 שורות על ספורט: ביקור מכבי-קהיר בארץ/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא