הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

בין המצרים במנהג ובמסורת / בנימין צביאלי
סקירה שבועית / משה מדזיני
ברנרד שאו והיהודים / רפאל מנשה
פיליפ מונטבאטן
מסביב לחומה... / יצחק נחום לוי
אולפן והצגות בגיטו וילנה / יהושע טריגובוב
האורח מסין / דניאל שר
רשימת תחנות הראדיו החשובות בעולם
הגלגל לשנתו החמישית
תשובות לשאלות מאזינות / ד''ר שלמה ורבי
שמלת ערב ראשונה
בשולי התכניות / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
אנו משדרים מתל-אביב
אישים בישראל
פינת הילד
החודש בעמק / מרדכי אמיתי, שריד
קול ירושלים לנוער
מפעל החינוך העברי בגולה
זאב ז'בוטינסקי: שירים, תרגומים, שירי-ציון שירי-חול / שלום שווארץ
לקראת התכניות של קול ירושלים
תיבת השאלות הטכניות
100 שורות על ספורט: נבחרת ארץ-ישראל לכינוס הנוער בפראג / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
עברית לעולה באמצאות אידיש / ד''ר שאול ברקלי
אנגלית למתחילים בעמצאות עברית / ד''ר חיים שכטר| עמוד הבא