הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

הרי ארץ חפשית היא זו - לא-כן? / וודרו ויאט
כתבי יעקב כהן: בהוצאת ועד היבל / משה גיל
ד''ר בנימין אמירה /ש. בן-יעקב
ברוניסלאב גימפל : כנר יהודי שניגן בכינורו של פאגאניני והופיע לפני האפיפור / נ. דונביץ
קול האדמה
בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
חניכי בית- הספר לעיורים מתעמלים / ברונו רוזנברג
הן לא תקחהו עמך... / מאת ג. קאופמן / ג. גר
רשימות תחנות הראדיו החשובות בעולם
מספסלי האולפן אל קרשי הבימה: חניכי "הבימה" בלימודים ובהופעות
קוים באפנה: על רשמים מעולם האפנה באמריקה: בית מסחר"כל בו", הגדול בעולם / ד''ר אליעזר יוסטיץ
תכניות פינת האשה לקראת השנה החדשה
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
רחוב הגבינות / תיאודור פ. מייזלס
דרישת שלום מילדי הגולה
תיבת השאלות הטכניות
פרסומות
לקראת התכניות של קול ירושלים
100 שורות על ספורט: פתיחת העונה ב"ספורט הלבן" / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא