הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

על דרום אפריקה ויהודים / ד''ר א. גרונבסקי
העולם בו אנו רוצים : (חלק ב) / אדוין סמואל
ד''ר ב. בן-יהודה: מנהל מחלקת החינוךשל כנסת ישראל / צבי משה קנר
ועל שכמם כד-מים שהוצא מסלעי הנגב /ד''ר יעקב רוזנטל
על ההליכה / הרמן באהד : תרם דב קמחי
וינציה קסם ומציאות / חיים אהרנוביץ
בתערוכות פירות ארצנו / ד''ר א. פוירשטין
עונתו השלישית של התיאטרון הקאמרי / נ. דונביץ
נפט בארץ-ישראל
על תכניות פינת האשה היומיומית / תחיה בת-אורן
גזירה ותפירה
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
הכנס הארצי של ארגוני נשים ''אמן'' מזרחי בארץ-ישראל
לקראת התכניות של קול ירושלים
באוזן בוחנת: סקירה על מאורעות השבוע בעולם המוסיקה / פ. נ
תיבת השאלות הטכניות
עמוד הנוער
ספר העליה השניה ערוך בידי ברכה חבס בהשתתפות אליעזר שוחט / אריא ליפשיץ
ארבעים שנה קובץ למלאות 40 שנה להופעת ''הפועל הצעיר'' בעריכת י. לופבן / אריה ליפשיץ
100 שורות על ספורט: נוי-ים המחנה המרכזי למדריכים / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
עברית לעולה באמצעות אידיש: שעורים בעברית למתחילים: רשימת-מלים 44 (20.10.1947) / ד''ר שאול ברקלי
עברית לעולה באמצעות אידיש: שעורים בעברית למתחילים: רשימת-מלים 45 (22.9.1947) / ד''ר שאול ברקלי| עמוד הבא