הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

עברית לעולה באמצעות אידיש: שעורים בעברית למתחילים: רשימת-מלים 46 (27.10.1947) / ד''ר שאול ברקלי
עברית לעולה באמצעות אידיש: שעורים בעברית למתחילים: רשימת-מלים 47 (29.10.1947) / ד''ר שאול ברקלי
על אורינטציה ועל נייטרליות / ישעיהו קלינוב
סקירת שבועית על העתונות בארץ-ישראל / גרשון הירש
השופט העליון גד פרומקין / יעקב בעל-תשובה
עוללות מסביב לגיאורג בראנדס: למלאות עשרים שנה למותו
בשולי תערוכת התעופה בירושלים
הכינוס הרביעי לידיעת-הארץ /אברהם מלמט
יהודות הונגריה בין יאוש לתקוה / ד''ר א. פוירשטין
התיאטרון היהודי בלונדון / יוסף נדבה
חגיגת הקיץ בזכרון-יעקב / ד''ר פ. גרדנוויץ
מפועל לפועל: ביולטין לפועלי החרושת בעריכת יוסף בורשטין
רשימת תחנות הראדיו החשובות בעולם
דייגים יהודיים / מ. י. בן-גבריאל
מעשה בעוגת-נשואין / א
מה עליך לעשות למניעת החולירע?
תפירה ומלאכת יד
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
השידורים לבתי-הספר / יוכבד דוסטרובסקי
לקראת התכניות של קול ירושלים
תיבת השאלות הטכניות
על מלאת לאברהם שלונסקי / חיים תורן
נתקבלו ברשת: כל כתבי י. ל. פרץ
100 שורות על ספורט: שלל-הפתעות במשחקי-טניס / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא