הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

דרישת שלום מבריסל / ישעיהו קלינוב
סקירת שבועית על העתונות בארץ-ישראל / גרשון הירש
בית החלוצות: מרכז קליטה והכשרה לצעירות / ר. שרייבמן
עם הכינוס הארצי הראשון של ''חבר המאזינים'' / י. בן-יוסף
כיצד פועל המנגנון של ארגון האומות המאוחדות? / צבי משה קנר
יהודי-חבש: הפאלאשים /מאיר פרנקל
הזמר סידור ביארסקי / יעקב בעל-תשובה
רשימת תחנות הראדיו החשובות בעולם
הנרי וואלאס מסייר בארץ
ליד הראי: תשובות לשאלות מאזינות / ד''ר שלמה ורבי
סתו- עונת החליפות
לשמוע לראות ולטעום: במעגלי תזונה
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
קול ירושלים לנוער
תיבת השאלות הטכניות
רבי יצחק אליהו נבון / אפרים גולדשטיין
לקראת התכניות של קול ירושלים
מאז ומקדם ליצחק שנברג
נפשות מתות לנ. ו. גוגל
מסיבת כבוד לזכר ר' יצחק אפשטיין ז''ל ב''אהל יצחק'': בית ועד למורים ולסופרים בירושלים
100 שורות על ספורט: לקראת בואה של א. אי. ק. לארץ / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
עברית לעולה באמצעות אידיש: שעורים בעברית למתחילים: רשימת-מלים 50 (10.11.1947) / ד''ר שאול ברקלי| עמוד הבא