הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

העולם בו אנו רוצים: חלק שלישי / אדוין סמואל
כפר-עציון בהרי הברון / צבי גרסטנר
תערוכת אמנות שמושית ומרשם תעשייתי בארץ-ישראל 1947 בבית-הנכות הלאומיבצלאל
מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
מפה ומשם ברחבי העולם: מתוך שידורי כל הארצות
טבעון: היפה בשכונות-הגנים / ד. שובל
אלה תולדות ה''ג'ואיש כרוניקל'' / יוסף נדבה
יפרח נאמן: כנר צבר שזכה לפרסום רב בבריטניה ובצרפת / נתן דונביץ
הליכות הבית / תחיה בת-אורן
הרציונליזציה בעבודת משק הבית / מינה מאייר
לקראת החורף
גזירה ותפירה
פרסומות
פקודת-הדרכים החדש
פרסומות
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
אורחים באולפן
חדשות לילדים
הקלט השיר העברי בקול ירושלים / ד''ר ישעיהו שפירא
בתיאטרון: רוחות מאת הנריך איבסן
לקראת התכניות של קול ירושלים
שי מוסיקאלי: ירושלים תש''ח
100 שורות על ספורט: לקראת הכינוס העולמי תנועת ה''מכבי'' / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא