הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

היהודים בבחירות האחרונות בצרפת / ישעיהו קלינוב
רשימת תחנות ראדיו חדישה: גלים קצרים
מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
מפה ומשם ברחבי העולם: מתוך שידורי כל הארצות
קוראי ''הגלגל'' וסופריו מספרים על תפוצות הגולה: אוסטרליה ויהודיה :חלק א / אילזה רדאי
קוראי ''הגלגל'' וסופריו מספרים על תפוצות הגולה: יהדות יון מתאוששת / ש. בן-יצחק
יצירת אדמה / יעקב טשרנוביץ
אמריקה שבדמיון : קטע מרומאן / דבורה גינצבורג
נשואי פיליפ ואלישבע / ד''ר א. פוירשטין
נשואי הנסיכה אליזבת
תשובות לשאלות מאזינות / ד''ר שלמה ורבי
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
ה''זבולונים'' מפליגים לקפריסין
לקראת חודש המוסיקה העברית: פגישת אנשי המחלקה המוסיקאלית של שירות השידור עם עתונאי תל אביב ומבקרי המוסיקה
לקראת התכניות של קול ירושלים
לקראת סידרת ההרצאות בתורת הכלכלה
מכתב למערכת
ספרים שנתקבלו במערכת
באזן בוחנת / פ.ג
זוטות מעולם הרדיו
100 שורות על ספורט: ליובלו של חנניה ברגר / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא