הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

משטר-נאמנות בן-לאומי - מהו? / צבי משה קנר
צבי לוריא / ש. בן-יעקב
הדיבוק בתור באלט: משדרות-תרס''ט בתל-אביב לברודוואי בניו-יורק / ד''ר ישראל רוזנטל
מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
מפה ומשם ברחבי העולם: מתוך שידורי כל הארצות
בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
אמנים מסיירים בארץ ... ד''ר א. פוירשטין
אמצאתו הסנזאציונית של צייר א''י
התכנית ''השלישית'' בבי. בי. סי. / יוסף נדבה מלונדון
אוסף אמני ארץ-ישראל במוזיאון תל-אביב / נ. דונביץ
ארי אבן-זהב מתפרסם בניו-יורק/ ברוך דינר
הבדואי והגמל / אליאן ז' פיינבר
לבני / אסתר איזקסון
האביר בן-דמות-היגון : 400 שנה להולדתו של מיגואל די-סרוואנטס / מ. ה
קוים באפנה / תחיה בת-אורן
ליד הראי / ד''ר שלמה ורבי
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
קרן-בינלאומית לעזרת ילדים נזקקים
חירות ושעשועים
לאם ולילד
טיולים מוסיקליים
ערבי ארץ-ישראל מאת יעקב שמעוני / סקירה ש. ד. גויטיין
הערבים בארץ-ישראל מאת יוסף ושיץ / סקירה ד''ר ש. ד. גויטיין
לקראת התכניות של קול ירושלים
מכתבים למערכת
נערת הפקר מאת אלזה שלי / ג. ג-ני
100 שורות על ספורט: הסמינר הארצי לפעילי ''הפועל'' / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
אנגלית למתחילים באמצאות עברית : סידרת שעורים : שעור שלושים וארבעה 1.12.1947 / חיים שכטר
אנגלית למתחילים באמצאות עברית : סידרת שעורים : שעור שלושים וחמש 4.12.1947 / חיים שכטר| עמוד הבא