הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

ביום מתן המדינה העברית / דב קמחי
ד''ר אוסוולדה אראניה נשיא העצרת של האו''מ / ד''ר ישראל קרניאלי
טעני ירושלים / יהודה קרני
מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
מפה ומשם ברחבי העולם: מתוך שידורי כל הארצות
היום הגדול: צילומי רגע בירושלים / יונה כהן
העיר תל-אביב: בבוא הבשורה / י. מ
שני יובלות של ישובים: זכרון יעקב: בירת השומרון בת 65 שנים / אריה סמסונוב
ישן וחדש: חמש-עשרה שנה לאבן-יהודה / י. בכר
הדלקת נרות חנוכה בהמשך הדורות / ד''ר נחום וואהרמן
אנגלית למתחילים באמצאות עברית : סידרת שעורים : שעור שלושים וששה 8.12.1947 / חיים שכטר
אנגלית למתחילים באמצאות עברית : סידרת שעורים : שעור שלושים ושבעה 11.12.1947 / חיים שכטר
דף לספרות: הפסנתר / מ. כוכבא
חנוכה עם ילדי בן-שמן
במעגלי תזונה: לביבות לחנוכה
מעיל עליז וקל לימים סתוים
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
בן-יהודה, מחיה הלשון העברית
לאם ולילד
פינת הילד
חנוכה במדבר לוב /יהודה איזנשטרק
לקראת התכניות של קול ירושלים
תרגילי מבטא / א. גרבל
מכתבים למערכת
קול ירושלים בראי העתונות
באוזן בוחנת / פ.ג| עמוד הבא