הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

שירות השידור בארץ ישראל / אדוין סמואל
עשרים-וחמש שנותמפעל הבריאות בארץ-ישראל / ד''ר א. דייוויס
מחלקת הבריאות / ד''ר ק. קריקוריאן
נמל תל-אביב / אלכסנדר זיפשטיין
נמלי חיפה ויפו / וו. א. ר
התעשיה העברית והתפתחותה / א. שרביט
משהו על שלושים שנות תחבורה בארץ-ישראל / י. בן-נון
מסילות הברזל בארץ-ישראל /ארתור קירבי
התפתחות שירותי הדואר בארץ-ישראל / נ. מהודר
ארץ-ישראך בעבר בימים ההם
ארץ ישראל בהווה
שלושים שנה של התישבות חקלאית עברית / יהושע זימן
שלושים שנה של ספרות עברית בארץ / מ. ה
ארץ-ישראל הטרום-פילהרמונית / ד''ר פ. גרדנויץ
התפתחותו של התיאטרון העברי בארץ / ג. ק. גרשוני
בשולי התכניות / יהושע משולח
לקראת התכניות של קול ירושלים
המלך ויר לבית רוס
קול ירושלים לנוער
100 שורות על ספורט: עשר שנים לסיור ''מכבי'' פתח-תקוה באירופה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא