הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

היאך קיבלו היהודים ברוסיה את בשורת ארץ-ישראל / ישעיהו קלינוב
העולם בו אנו רוצים: הדימוקרטיה מהי? (חלק רביעי)/ אדוין סמואל
מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
מפה ומשם ברחבי העולם: מתוך שידורי כל הארצות
קוראי ''הגלגל'' וסופריו מספרים על תפוצות הגולה: אוסטרליה ויהודיה: חלק ב/ אילזה רדאי
קוראי ''הגלגל'' וסופריו מספרים על תפוצות הגולה: רשמים מאפריקה הדרומית/ מרים גרנובסקי
יהושע חנקין / משה סמילנסקי
מדע האדם לד''ר רפאל פטאי / שלום שווארץ
יהודי קורדיסטאן לד''ר אריך בראואר / שלום שווארץ
רשימת תחנות ראדיו חדישה: גלים קצרים
העתונאי העברי לקראת שליחתו החדשה / י. בן-נון
חנוכת מועדון-העתונאים בירושלים / מ. ט
הווה ועבר בריקוד / מלכה ריימיסט
תשובות לשאלות מאזינות / ד''ר שלמה ורבי
קמטי הפנים חלק ב/ ד''ר שלמה ורבי
שמלת ערב חגיגית
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
ואור רב זרח מעיניהם העצומות / א. קרמר
מרקודי העמים
ספרים חדשים על מוסיקה / אפרים גולדשטיין
כריכת ספרים כאמנות / מ. י. בן-גבריאל
קול ירושלים בראי העתונות : עניני לשון בראדיו / סוקר
ליד תיבת הרדיו / א. טננבוים
מכתבים למערכת
לקראת התכניות של קול ירושלים
תרגילי מבטא לשיחה ו' / א. גרבל| עמוד הבא