הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

יובל טראגי: ה''בונד היהודי'' / ישעיהו קלינוב
יוסף ברסלבסקי: חתן פרס חנקין / צבי משה קנר
ארנסט לוביץ: במאי יהודי גדול (למותו)/ ד''ר א. פוירשטיין
מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
מפה ומשם ברחבי העולם: מתוך שידורי כל הארצות
אריגי ירושלים / מ. י. בן-גבריאל
תערוכה לימודית נודדת/ א. ק
מכתבים למערכת
כך מגיעות אליך החדשות: 24 שעות במערכת עתון יומי / נתן דונביץ
בעקבות משפט אחד / יוסף נדבה
דף לספרות: אורח ירושלים / דוד שחר
ציורים קטנים / ב. אדמור
ספרים שנתקבלו במערכת
יום הילד היהודי
שיחת השבוע: שיטות ההדרכה בתורת התזונה, תורת הבית והמשפחה בארצןת הברית / ד''ר ש. בבלי
הלוך וטפוף תלכנה: נעלים
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
קונצרט לנוער מעל גבי תקליטים
ספר התמונות של ביאליקלאם ולילד
חידות ושעשועים
משחק-צלילים גאוני / ד''ר פטר גרדנויץ
קול ירושלים בראי העתונות: סוקר
100 שורות על ספורט: על האולימפיאדה החורפית בס''ט-מוריץ / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תיבת השאלות הטכניות
לקראת התכניות של קול ירושלים
תרגילי מבטא: שיחה ז' / א. גרבל
אנגלית למתחילים באמצאות עברית : סידרת שעורים : שעור ארבעים 25.12.1947 / חיים שכטר| עמוד הבא