הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

חיים-נחמן ביאליק: משורר התחיה, במלאות ע''ה שנים להולדתו / דב קמחי
משורר פרטיזן מספר... : שיחה עם א. סוצקבר / בן-ציון צאנגן
מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
מפה ומשם ברחבי העולם: מתוך שידורי כל הארצות
גיבורים מתמול
לאסירינו / ש אבן-זהר
מה בין או''ם לבין חבר הלאומים? / צבי משה קנר
קוראים...מאזינים...ביקור באולם הקריאה של לשכת המודיעין הממשלתים בתל-אביב / מ-ל
עניני השעה בארץ: סקירה על העתונות בארץ-ישראל / גרשון הירש
דף לספרות: הבל הבלים.../אריאל אליצדק
שירה מפורשת: לא-זכיתי באור מן-ההפקר / ח. נ. ביאליק
מחנה-עולים ברעננה או - תל-חיתולים
לקליטת והכשרת העולות / מגדה כהו
במעגלי תזונה
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
קול ירושלים בראי העתונות
רשימת תחנות ראדיו חדישה: גלים קצרים
ליד תיבת הרדיו / א. טננבוים
בתיאטרון: שתי הצגות בכורה: אדון דה-פורסוניק למולייר והטרקלין
השבוע המוסיקאלי / מאזין
עצרת הלשון והמדינה
לקראת התכניות של קול ירושלים
תיבת השאלות הטכניות המשך מגליון 21
100 שורות על ספורט: מועדון הטניס בתל-אביב / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
ליובל העשור של אגודת חובבי המוסיקה ברחובות/ זאב איזנר
שעורים במבטא עברי : שיחה ח' / א. גרבל| עמוד הבא