הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

כך מגיבים בתפוצות על הכרזת המדינה העברית / ישעיהו קלינוב
עניני השעה בארץ: סקירה על העתונות בארץ-ישראל / גרשון הירש
מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
מפה ומשם ברחבי העולם: מתוך שידורי כל הארצות
חרוצות-הברזל של מזרח-אירופה / קנת מטיוס
הייד פארק (HYDE PARK) / פ. מונק
המוזיאון וולף: ברחוב היהודים באייזנטאט / ד''ר אהרן פירסט
מפעל-הנופש לעובדי חברת-האשלג הא''י
אספקת הישוב בשעה זו / מ. שטנר
דף לספרות: מתן בסתר / גואי די-מופאסאן
פקיעין: כפר עברי שלא נחרב
תשובות לשאלות מאזינות: במה מנקים את עור הפנים? / ד''ר שלמה ורבי
לספורט ולשעשועים
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
עד-לא-אור(פואימה פארטיזאנית) לאבא קובנר / אריה ליפשיץ
נשים בלשכת הגהינום לרעיה כגן /אריה ליפשיץ
בתיאטרון: התזמורת במצב הכן.../גר
בפרברי ניו-יורק (STREET SCENE) מאת אלמר רייס/ ת
קול ירושלים בראי העתונות
סרט מוסיקאלי לבנימין בריטן
באוזן בוחנת / פ.ג.
מכון ארצישראלי לעתונות ומדעי החברה
לקראת התכניות של קול ירושלים
ספרים שנתקבלו במערכת
פרס ביאליק תש''ח / יעקב בעל-תשובה
100 שורות על ספורט: ''מכבי-הצעיר'' לקראת תפקיד'-השעה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא