הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

זכות עבודה לכל / אדוין סמואל
עניני השעה בארץ: סקירה על העתונות בארץ-ישראל / גרשון הירש
מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
מפה ומשם ברחבי העולם: מתוך שידורי כל הארצות
פריז-לוד-ירושלים /ישעיהו קלינוב
עבודה: סרט על א''י מאת הלמר לרסקי / פ. משה
בביתו של יעקב אפשטיין הפסל בלונדון / יוסף נדבה
חינוך חינם לבנות עניות בירושלים / יונה כהן
דף לספרות: שני אחים / דב קמחי
שירה מפורשת: ראי אדמה, לשאול טשרניחובסקי
ארנולד צויג: סופר יהודי (ליום הולדתו השישים) / ד''ר א. פוירשטין
מים חיים
במעגלי תזונה / אשר הירשברג
להגנת הצרכן /אשר הירשברג
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
כאן-בית ברנר : ביקור בזק במרכז העבודה בת''א / בן-ציון צאנגן
חדשות המדע במקצוע הרדיו / מ. ב
זוטות מעולם הרדיו
קול ירושלים בראי העתונות
לקראת התכניות של קול ירושלים
תיבת השאלות הטכניות
תיאטרון ילדים כגורם חינוכי / אליאזר אנסקי
100 שורות על ספורט: 'משחקי ליגה א' בכדורגל / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
שעורים במבטא עברי: שיחה י''א (17.1.1948) / ד''ר א. גרבל
אנגלית למתחילים באמצאות עברית : סידרת שעורים : שעור ארבעים וחמש 12.1.1947 / חיים שכטר
אנגלית למתחילים באמצאות עברית : סידרת שעורים : שעור ארבעים ושש 15.1.1947 / חיים שכטר| עמוד הבא