הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

על מגילת זכויות האדם / צבי משה קנר
מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
מפה ומשם ברחבי העולם: מתוך שידורי כל הארצות
חתן פרס אנגל למוסיקה יהודית מקורית: מ. מהלר-קלקשטין / נ. דונביץ
מנשה רבינא: בעל פרס אנגל
רשימת תחנות ראדיו חדישה : גלים קצרים
מסורת בני-אפרים ושבטי האפרידים / י בן-צבי
בשולי תכנית אחת: במלאה שנה לשיעור התלמוד של פרופ' שמחה אסף / י. מ
טורז או דה-וגול?
באוזן בוחנת
ואלה מאנשי אגד...שמור ד' את הנהג
תשובות לשאלות מאזינות / ד''ר שלמה ורבי
לכל מקום בחליפה ספורטיבית
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
על החרות ועל המשטר / משה שטרנברג
קול ירושלים בראי העתונות
לתשומת לב המאזינים: מצב הבטחון בירושלים
לקראת התכניות של קול ירושלים
מדור לאמנות: פיכסיס (קופסה) של חרס ובה תיאור של בכחנל
100 שורות על ספורט: התכונה לאולימפידה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא